Företaget

Företaget

Let'sTalkGroup skapades 1998 och är specialiserat på utveckling av Human Capital, verksam inom affärsutbildning och management consulting.

Let'sTalkGroup använder ett team av nationella och internationella konsulter / tränare som har hög kompetens inom sina kompetensområden, och använder en flexibel arbetsmetodik som anpassar sina tjänster till kundernas verkliga behov och hjälper dem alltid med differentierade lösningar.

 

Vår Målsättning
Vi strävar efter att bli erkända på en global nivå i vårt arbetsområde.  Detta genom våra utmärkande lösningar och ihållande framgång.

Vår målsättning är att alltid kunna överträffa våra kunders förväntningar med mångsidighet och anpassningsförmåga.


Vårt Utbud
Intelligens, Mångsidighet och Förnyelse är tre nyckelord i de tjänster vi erbjuder:

- Seminarier och konferenser
- Företagsanpassade Kurser
- Skräddarsydda Kurser
- Teambuilding Utomhus
- Specialiserade Kurser / Certifikat
- Företagsrådgivning

Let´sTalkGroup skiljer sig i sitt tillvägagångssätt genom att skräddarsy tjänsterna vi har att erbjuda och anpassa oss till varje kunds specifika behov.


Våra tjänster är internationellt erkända följande områden:

 • Personal och Utbildning
 • Sekretariat och Administration
 • Företagsledning
 • Personlig Utveckling och Kommunikation
 • Marknadsföring och Försäljning
 • Redovisning och Skatt
 • Inköp, Material och Logistik
 • Energi och Industriell Ledning
 • Kvalitet, Miljö och Säkerhet
 • Projektledning
 • Resor och Turism
 • Teknologi och Information