LTG Outdoor Corporate

LTG Outdoor Corporate

”Få dina anställda att ta på sig uniformen,  involvera dem och låt dem ta del av företagets vision, uppdrag och värden”

 

Dynamiken i en grupp som samarbetar för att nå sina mål kan vara avgörande i dess utbildning. Flertalet studier utförda av internationellt erkända specialister visar att resultatet av en utbildning når knappt 5% när deltagaren enbart ges teoretisk bildning. I en aktiv träning kan resultaten nå upp till 85% beroende på dynamiken som uppstår mellan människor som får delta i simulerade vardagssituationer.

 

Outdoor Corporate Team Building

Idén med utbilda utomhus är att låta deltagarna experimentera och delta i simulerade situationer som normalt kan uppstå på företag. De tillåts prova på, rätta till och förbättra beteenden. Inlärningen blir omedelbar i och med engagerandet i praktiska uppgifter och de simulerade vardagssituationerna i företaget.
 

  • Simultan träning för emotionell och rationell förmåga
  • Träning för våra sinnen (kroppen, synen, hörseln, uppfinningsförmåga, iakttagelseförmåga, empati, reaktion) under alla omständigheter.
  • Simulation av föreslagna utmaningar
  • Seger och erövring av en besegrad utmaning
  • Förslag på förnyelse och kompromiss för att nå bästa möjliga resultat inom företagets område
  • Att få förståelse och kunna rama in nya möjligheter och chanser inom företaget och dess marknad.


Let´sTalkGroup utvecklar specifika program för utbildning utomhus som är anpassade efter våra deltagares profiler. De är även anpassade efter företagets konkreta behov och utvecklar kompetenser som team building, kommunikation, förtroende och självförtroende, ledarskap, konfliktlösning och förändring i organisationen.

 

För mer information om våra program kontakta oss  e-mail: info@letstalkgroup.com / Tel: +351 21 7957468